बेज, थॉमस (Bayes, Thomas)

बेज, थॉमस

बेज, थॉमस :  ( दिनांक अज्ञात १७०१ ते १७ एप्रिल, १७६१)  थॉमस बेज यांचा जन्म बहुधा इंग्लंडच्या हर्टफोरशायर भागात झाला ...
बेजचे प्रमेय (Bayes' Theorem)

बेजचे प्रमेय

ज्येष्ठ संख्याशास्त्रज्ञ सर हॅरॉल्ड जेफ्रीज यांच्या मते, संभाव्यता शास्त्रामध्ये बेजच्या प्रमेयाचे स्थान हे भूमितीमधील पायथॅगोरसच्या प्रमेयाच्या स्थानाइतकेच महत्त्वाचे आहे. या ...