गौतमीपुत्र कांबळे (Goutamiputra Kambale)

गौतमीपुत्र कांबळे

कांबळे, गौतमीपुत्र : (२ जुन १९४९). मराठी साहित्यातील सुप्रसिद्ध कथाकार आणि फुले-आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते. गौतमीपुत्र कांबळे हे स्वत:ची एक ...
राजन गवस (Rajan Gawas)

राजन गवस

गवस, राजन : (२१ नोव्हेंबर १९५९). राजन गणपती गवस. मराठीतील नामवंत कथा-कादंबरीकार, कवी आणि ललितगद्यलेखक म्हणून प्रसिद्ध. त्यांचा जन्म कोल्हापूर ...
रावसाहेब रंगराव बोराडे (Raosaheb Rangrao Borade)

रावसाहेब रंगराव बोराडे

बोराडे, रावसाहेब रंगराव : (२५ डिसें १९४०). रा.रं.बोराडे. मराठी साहित्यातील कृतीशील आणि सामाजिक बांधिलकीचे व्रत जोपासणारे ग्रामीण साहित्यिक. त्यांची व्रतस्थ ...
वासुदेव मुलाटे (Vasudev Mulate)

वासुदेव मुलाटे

मुलाटे, वासुदेव : (१३ ऑक्टोबर १९४३). मराठी साहित्यातील सुप्रसिद्ध कथाकार, समीक्षक, प्रकाशक आणि ग्रामीण साहित्य चळवळीमधील अग्रणी साहित्यिक. चाळीसहून अधिक ...
सदानंद नामदेव देशमुख (Sadanand Namdev Deshamukh)

सदानंद नामदेव देशमुख

देशमुख, सदानंद नामदेव : (३० जुलै १९५९). महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध साहित्य अकादेमी पुरस्कारप्राप्त कवी, कथाकार, कादंबरीकार आणि ललितगद्य लेखक. सदानंद देशमुख ...