चंद्रप्रकाश देवल (Chandraprakash Deval)

चंद्रप्रकाश देवल (Chandraprakash Deval)

देवल, चंद्रप्रकाश : (१४ ऑगस्ट १९४९). सुप्रसिद्ध हिंदी आणि राजस्थानी साहित्यिक. कविता, अनुवाद अशा विभिन्न पातळीवर लिहिताना त्याचवेळी इंग्रजी, हिंदी ...
मेवाती बोली (Mewati Dialect)

मेवाती बोली (Mewati Dialect)

मेवाती बोली : राजस्थानातील राजस्थानी भाषेची मेवाती ही एक बोली आहे. मेवात या भागावरून मेवाती हे नाव रूढ झाले. मेवात ...
राजस्थानची लोकनृत्ये (Folk dances OF Rajasthan)

राजस्थानची लोकनृत्ये (Folk dances OF Rajasthan)

राजस्थानची लोकनृत्ये : राजस्थानची संस्कृती इतकी विविधांगी आहे की, या संस्कृतीचे विविधरंग येथील लोकजीवनात आढळतात. विविध सणांच्या वेळी राजस्थानमध्ये नव्या, ...
विजयदान देथा (Vijaydan Detha)

विजयदान देथा (Vijaydan Detha)

देथाविजयदान : (०१ सप्टेंबर, १९२६१० नोव्हेंबर,२०१३). विजयदान सबलदान देथा उपाख्य बिज्जी. राजस्थानी लोककथा व म्हणींचे संकलक आणि सुप्रसिद्ध ...