रुथेनियम (Ruthenium)

रुथेनियम

रुथेनियम मूलद्रव्य रुथेनियम हे धातुरूप मूलद्रव्य असून याची रासायनिक संज्ञा Ru असून अणुक्रमांक ४४ आणि अणुभार १०१.०७ इतका आहे. याचा ...
बेरिलियम  संयुगे (Beryllium compounds)

बेरिलियम संयुगे

बेरिलियम या मूलद्रव्याची काही महत्त्वाची संयुगे पुढीलप्रमाणे : (अ) बेरिलियम ऑक्साइड : (BeO). निर्मिती : बेरिलियम हायड्रॉक्साइड ५००० से. ला ...
बेरिलियम (Beryllium)

बेरिलियम

बेरिलियम मूलद्रव्य बेरिलियम हे आधुनिक आवर्त सारणीमधील गट २ अ मधील मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याची रासायनिक संज्ञा Be अशी असून ...
ॲझाइडे (Azides)

ॲझाइडे

आ. १. ॲझाइड आयन. ॲझाइडाचे रासायनिक सूत्र R(N3)x  असे आहे. सूत्रातील R हा सामान्यत: कोणत्याही धातूचा, हायड्रोजनाचा किंवा हॅलोजनाचा अणू ...
अमाइडे (Amides)

अमाइडे

कारबॉक्सिलिक अम्‍लांच्या —COOH गटातील -OH चे प्रतिष्ठापन (संयुगातील एखाद्या अणूच्या जागी दुसरा अणू येणे) -NH2 या गटाने झाले म्हणजे अमाइडे ...
अमाइने (Amines)

अमाइने

अमोनियाच्या (NH3) एक, दोन किंवा तिन्ही हायड्रोजन अणूंच्या जागी एकसंयुजी हायड्रोकार्बन मूलकांची प्रतिष्ठापना करून अमोनियापासून मिळणाऱ्या कार्बनी संयुगांचा एक गट ...
स्वांटे ऑगस्ट अर्‍हेनियस (Svante August Arrhenius)

स्वांटे ऑगस्ट अर्‍हेनियस

अर्‍हेनियस, स्वांटे ऑगस्ट (१९ फेब्रुवारी १८५९ २ ऑक्टोबर १९२७). स्वीडिश भौतिकीविज्ञान रसायनशास्त्रज्ञ. आधुनिक रसायनशास्त्राचे एक आद्य संस्थापक व रसायनशास्त्राच्या ...