टेओडोर मोमझेन (Theodor Mommsen)

टेओडोर मोमझेन

मोमझेन, टेओडोर :  (३० नोव्हेंबर १८१७ – १ नोव्हेंबर १९०३). अभिजात जर्मन इतिहासकार, कायदे पंडित व साहित्याच्या नोबेल पारितोषिकाचा मानकरी ...
फ्रिटझ फिशर (Fritz Fischer)

फ्रिटझ फिशर

फिशर, फ्रिटझ : (५ मार्च १९०८ – १ डिसेंबर १९९९). प्रसिद्ध जर्मन इतिहासकार. त्यांचा जन्म जर्मनीतील बव्हेरीया प्रांतातील लुडविगस्टॅड येथे ...
मॉतेऑस क्रिस्ट्यॉन स्प्रेंगल (Matthias Christian Sprengel)

मॉतेऑस क्रिस्ट्यॉन स्प्रेंगल

स्प्रेंगल, मॉतेऑस क्रिस्ट्यॉन : (२४ ऑगस्ट १७४६ – ७ जानेवारी १८०३). जर्मन भूगोलज्ञ आणि इतिहासकार. जर्मनीतील (तत्कालीन स्वतंत्र मेकलेनबुर्ग राज्यात) ...
योहान गुस्टाफ ड्रॉइझेन (Johann Gustav Droysen)

योहान गुस्टाफ ड्रॉइझेन

ड्रॉइझेन, योहान गुस्टाफ : (६ जुलै १८०८–१९ जून १८८४). प्रसिद्ध जर्मन इतिहासकार व मुत्सद्दी. ट्रेप्टो (पॉमेरेनीया) येथे प्रशियन कुटुंबात जन्म ...
लीओपोल्ट फोन रांके (Leopold von Ranke)

लीओपोल्ट फोन रांके

रांके, लीओपोल्ट फोन :  (२१ डिसेंबर १७९५ — २३ मे १८८६). प्रसिद्ध जर्मन इतिहासकार. त्याचा जन्म ल्यूथरियन पंथाच्या कुटुंबात व्हीआ ...
स्प्रेंगलकृत मराठ्यांचा इतिहास (History of Maratha by Sprengel)

स्प्रेंगलकृत मराठ्यांचा इतिहास

जर्मन भूगोलज्ञ आणि इतिहासकार मॉतेऑस क्रिस्ट्यॉन स्प्रेंगल (१७४६–१८०३) याने जर्मन भाषेत लिहिलेला प्रसिद्ध ग्रंथ (१७८६). जर्मनीमधील हाल विद्यापीठात इतिहासाचा प्राध्यापक ...
हाइन्‍रिख फोन ट्राइश्के (Heinrich von Treitschke)

हाइन्‍रिख फोन ट्राइश्के

ट्राइश्के, हाइन्‍रिख फोन : (१५ सप्टेंबर १८३४—२८ एप्रिल १८९६). प्रसिद्ध जर्मन इतिहासकार आणि राजकीय लेखक. एका सॅक्सन सेनाधिकाऱ्याचा मुलगा. ड्रेझ्‌डेन ...