जैव अर्थशास्त्र (Bioeconomics)

जैव अर्थशास्त्र

जीवशास्त्र व अर्थशास्त्र या विषयांचा समन्वय असलेली अर्थशास्त्राची एक शाखा. ही शाखा मुख्यतः एकविसाव्या शतकात वेगाने विस्तारत गेलेली आढळते. अर्थशास्त्रात ...
फिलिप ॲलेन शार्प (Philip Allen Sharp)

फिलिप ॲलेन शार्प

शार्प, फिलिप ॲलेन : (६ जून, १९४४). अमेरिकन आनुवंशिकीतज्ञ आणि रेणवीय जीववैज्ञानिक. विभाजित जनुके (Split Genes) या शोधाबद्दल १९९३ मध्ये ...
मॅक्स प्लांक सोसायटी, जर्मनी (Max Planck Society, Germany)

मॅक्स प्लांक सोसायटी, जर्मनी 

मॅक्स प्लांक सोसायटी, जर्मन : मुख्य इमारत मॅक्स प्लांक सोसायटी, जर्मनी मॅक्स प्लांक  ह्या सुप्रसिद्ध, प्रथितयश सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिकाचे ...