x - 1 = 0

गणितातील परिभाषा

  1. गृहितक (Axiom/ Postulate) : पारंपरिक गणिती लिखाणामध्ये, एखाद्या सिद्धांताची (theory) रचना करताना सिद्धांतातील ज्या पायाभूत बाबी पूर्ण सत्य आहेत ...
परिचित आणि अपरिचित व्यक्तींविषयीचे प्रमेय  (Theorem on friends and strangers)

परिचित आणि अपरिचित व्यक्तींविषयीचे प्रमेय

आकृती 1 परिचित आणि अपरिचित व्यक्तींविषयीचे प्रमेय (Theorem on friends and strangers) हे गणितातील रॅम्झी सिद्धांताशी (Ramsey Theorem) संबंधित आहे ...
फेर्मा यांचे शेवटचे प्रमेय (Fermat’s last theorem)

फेर्मा यांचे शेवटचे प्रमेय

प्येअर द फेर्मा (1601 – 1665) हे सतराव्या शतकातील एक फ्रेंच गणितज्ञ. 1631 मध्ये त्यांनी ऑर्लेआ विद्यापीठाची कायद्याची पदवी संपादन ...
बेजचे प्रमेय (Bayes' Theorem)

बेजचे प्रमेय

ज्येष्ठ संख्याशास्त्रज्ञ सर हॅरॉल्ड जेफ्रीज यांच्या मते, संभाव्यता शास्त्रामध्ये बेजच्या प्रमेयाचे स्थान हे भूमितीमधील पायथॅगोरसच्या प्रमेयाच्या स्थानाइतकेच महत्त्वाचे आहे. या ...
मध्य मूल्य प्रमेय (Intermediate Value Theorem)

मध्य मूल्य प्रमेय

गणितातील सिद्धांतांची प्रतवारी करणे शक्य नाही; मात्र जे सिद्धांत पुन:पुन्हा उपयोगात येतात अशांना सर्वसामान्यत: अग्रक्रम दिला जातो. मध्य मूल्य प्रमेय ...
हॉलचे 'विवाह' प्रमेय (Hall's Marriage Theorem)

हॉलचे ‘विवाह’ प्रमेय

फिलिप हॉल (११ एप्रिल १९०४ – ३० डिसेंबर १९८२) या इंग्लिश गणितज्ञाचे मुख्य कार्य गट सिद्धांत (Group Theory) या विषयात ...