इसबगोल (Blonde psyllium)

इसबगोल (Blonde psyllium)

इसबगोल : (हिं. इस्पद्युल; गु. उथमुं जिरुं; सं. ईशदगोल;  इं. ब्‍लाँड सिलियम, प्लँटेन; लॅ. प्‍लँटॅगो ओव्हॅटा; कुल – प्लँटॅजिनेसी).  ही ...
कांदळ (True mangrove)

कांदळ (True mangrove)

कांदळ : (इं.ट्रु मॅनग्रोव्ह; क.कांदले; लॅ.ऱ्हायझोफोरा मक्रोनेटा;  कुल ऱ्हायझोफोरेसी).  हा सदापर्णी लहान वृक्ष (४.५-७.५ मी. उंच)  समुद्रकिनारी दलदलीच्या जागी, भारत ...
कृष्णकमळ (Passion flower)

कृष्णकमळ (Passion flower)

कृष्णकमळ : (इं. पॅशन फ्लॉवर; लॅ. पॅसिफ्लोरा;  कुल-पॅसिफ्लोरेसी). या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या शोभेच्या वनस्पतींच्या पॅसिफ्लोरा  वंशात एकूण सु. २४ जाती ...
केशर (saffron)

केशर (saffron)

केशर : (हिं. केसर, झाफ्रॉन; गु. केशर; सं. कुंकुम; इं. मेडो क्रॉकस, सॅफ्रन क्रॉकस; लॅ. क्रॉकस सॅटायव्हस;  कुल – इरिडेसी) ...
गूजबेरी (Gooseberry)

गूजबेरी (Gooseberry)

गूजबेरी हे एका फळाचे आणि वनस्पतीचे इंग्रजी नाव आहे. राइब्स (कुल-सॅक्सिफ्रागेसी) या वंशातील सु. सहा जातींतील फुलझाडांच्या (आवृत्तबीज, द्विदलिकित) सर्व वनस्पती ...
ट्यूलिप (Tulip)

ट्यूलिप (Tulip)

ट्यूलिप : पलांडू कुलातील ट्यूलिपा वंशातील कोणत्याही वनस्पतीला ट्यूलिप हे सर्वसाधारण नाव आहे. या वंशात सु. १६० जाती असून त्या ...