अवपुंजन (Dumping)

अवपुंजन (Dumping)

अवपुंजन म्हणजे एखाद्या राष्ट्राने किंवा एखाद्या व्यापारीमंडळाने केलेली वस्तूची अशी निर्यात की, ज्या वस्तूची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्या वस्तूच्या निर्माण ...
द्विपक्षीय मक्तेदारी (Bilateral Monopoly)

द्विपक्षीय मक्तेदारी (Bilateral Monopoly)

बाजारातील अशी परिस्थिती, जेथे दोन एकाधिकार संस्था म्हणजेच एकच विक्रेता आणि एकच ग्राहक एकमेकांच्या समोर खरेदी-विक्रीसाठी असतात. श्रमबाजारात जेव्हा श्रमाची ...
बरट्रँड द्विविक्रेताधिकाराचे प्रारूप (Bertrand Duopoly)

बरट्रँड द्विविक्रेताधिकाराचे प्रारूप (Bertrand Duopoly)

द्विविक्रेताधिकार हा बाजारातील एक अपूर्ण बाजार आकार आहे. अन्य आकारांमध्ये पूर्ण स्पर्धा, मक्तेदारी, अल्पविक्रेताधिकार इत्यादींचा समावेश होतो. या स्पर्धेच्या आकारांमध्ये ...
बिगरकिंमत स्पर्धा (Non-Price Competition)

बिगरकिंमत स्पर्धा (Non-Price Competition)

उत्पादकांनी किंवा व्यवसायसंस्थांनी आपली उत्पादित वस्तू-सेवा वेगळी ठेवून अथवा वस्तूभेद करून नजीकच्या किंवा पर्यायी उत्पादन करणाऱ्या संस्थांशी किंमतव्यतिरिक्त इतर मार्गांनी ...
मक्तेदारी चौकशी आयोग (Monopolies Inquiry Commission)

मक्तेदारी चौकशी आयोग (Monopolies Inquiry Commission)

खाजगी क्षेत्राच्या उद्योगधंद्यांतील मक्तेदारी आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण यांची चौकशी करून त्यांवर उपाययोजना करण्याकरिता केंद्र शासनाकडून नेमण्यात आलेला एक आयोग ...
मक्तेदारी धोरण (Monopoly Policy)

मक्तेदारी धोरण (Monopoly Policy)

ग्राहक व विक्रेते यांच्या वर्तणुकीनुसार एखाद्या वस्तूची किंमत कशी ठरेल, हे बाजाराच्या संरचनेवर अवलंबून असते. सनातन पंथीयांनी मांडलेल्या सिद्धांताप्रमाणे बाजाराच्या ...