शेकरू (Indian giant squirrel)

शेकरू

(इंडियन जायंट स्क्विरल). सर्वांत मोठ्या आकाराची खार. शेकरूचा समावेश स्तनी वर्गाच्या कृंतक गणाच्या सायूरिडी कुलातील रॅट्युफा प्रजातीत होतो. महाराष्ट्रात सामान्यपणे ...
विलुप्तप्राय जाती (Endangered species)

विलुप्तप्राय जाती

(एण्डेंजर्ड स्पिशीज). सजीवांच्या ज्या जातीतील सजीवांची संख्या वेगाने कमी झालेली आहे अथवा सजीवांच्या ज्या जातीच्या अधिवासावर (निसर्गात राहण्याची जागा) प्रतिकूल ...
शेळी (Goat)

शेळी

(गोट). स्तनी वर्गाच्या समखुरी गणातील बोव्हिडी कुलाच्या कॅप्रिनी उपकुलातील शेळी हा एक रवंथ करणारा प्राणी आहे. शेळी हा मेंढीच्या जवळचा ...
सागरी कुरव (Seagull)

सागरी कुरव

(सी-गल). एक समुद्र पक्षी. सागरी कुरव या पक्ष्यांचा समावेश पक्षिवर्गाच्या कॅरॅड्रिफॉर्मिस गणाच्या लॅरिडी कुलात केला जातो. त्यांच्या १० प्रजाती आणि ...
शिंगे (Horns)

शिंगे

(हॉर्न्स). निरनिराळ्या प्राण्यांच्या डोक्यावरील टोकदार प्रवर्धाला (वाढलेल्या भागाला) शिंग म्हणतात. शिंगावर केराटीन आणि इतर प्रथिनांचे आवरण असून त्याच्या आत हाडांचा ...
शिंगाळा (Singhala)

शिंगाळा

(सिंघाला). एक लोकप्रिय खाद्यमासा. शिंगाळ्याचा समावेश अस्थिमत्स्य वर्गाच्या सायप्रिनिफॉर्मिस गणाच्या ब्रॅगिडी कुलात करतात. त्याचे शास्त्रीय नाव मिस्टस सिंघाला आहे. हा ...
वॉलरस (Walrus)

वॉलरस

एक जलचर सस्तन प्राणी. वॉलरसचा समावेश स्तनी वर्गाच्या अपरास्तनी या उपवर्गाच्या मांसाहारी गणात होतो. या गणातील ओडोबेनिडी कुलात वॉलरसचा समावेश ...
वानर (Langur)

वानर

(लंगूर). स्तनी वर्गाच्या नरवानर गणाच्या कॅटॅऱ्हिनी श्रेणीत वानरांचा समावेश केला जातो. या गणात वानरांसोबत माकड, कपी, मानव या प्राण्यांचाही समावेश ...
उभयलिंगी (Hermaphrodite)

उभयलिंगी

ज्या सजीवांमध्ये प्रजननासाठी केवळ पुं-जननेंद्रिय असणारे (नर) आणि स्त्री-जननेंद्रिय असणारे (मादी) असे दोन गट असतात, त्या सजीवांना एकलिंगी म्हणतात. मात्र, ...
जेलीफिश (Jellyfish)

जेलीफिश

आंतरदेहगुही संघाच्या सिफोझोआ वर्गातील एक प्राणी. याचे शास्त्रीय नाव ऑरेलिया ऑरिटा आहे. आंतरदेहगुही संघात प्राण्याच्या आकारानुसार बहुशुंडक आणि छत्रिक असे ...
ऊ (Louse)

ऊ समतापी प्राण्यांवर आढळणारा संधिपाद संघातील परजीवी कीटक. माणसाच्या डोक्यात आढळणारी ऊ ही पेडिक्यूलिडी कुलातील कीटक असून तिचे शास्त्रीय नाव पेडिक्यूलस ...