हळद (Turmeric)

हळद

हळद (कुर्कुमा लाँगा): (१) झुडूप, (२) फुल, (३) मूलक्षोड. (टर्मेरिक). हळद ही वनस्पती झिंजिबरेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव कुर्कुमा ...
हरभरा (Bengal gram / Chickpea)

हरभरा

हरभरा (सिसर ॲरिएटिनम) : (१) शेंगासहित झुडूप, (२) फुले, (३) बिया. (बेंगॉल ग्राम / चिकपी). एक वर्षायू वनस्पती. हरभरा ही ...
सोयाबीन (Soybean)

सोयाबीन

सोयाबीन (ग्लायसीन मॅक्स) : (१) वनस्पती, (२) फुले, (३) शेंगा, (४) बिया. एक गळिताचे कडधान्य. सोयाबीन ही वर्षायू वनस्पती फॅबेसी ...
सोनामुखी (Senna)

सोनामुखी

सोनामुखी (सेना ॲलेक्झांड्रिना) : (१) वनस्पती, (२) फुले, (३) शेंगा. (सेना). एक औषधी वनस्पती. सोनामुखी ही वनस्पती फॅबेसी कुलातील असून ...
हिंग (Asafoetida / Devils dung)

हिंग

(ॲसाफेटिडा/डेव्हिल्स डंग). दैनंदिन मसाल्यातील एक आवश्यक घटक. हिंग हा पदार्थ जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत मसाल्यासाठी वापरला जातो. एपिएसी (अंबेलिफेरी) कुलातील फेरूला ...
वाळवी (Termite)

वाळवी

वाळवी (ओडोण्टोटर्मिस ओबेसस) (टर्माइट). एक उपद्रवी कीटक. वाळवीचा समावेश संधिपाद संघातील कीटक वर्गाच्या आयसॉप्टेरा (सदृशपंखी) गणाच्या टर्मिटिडी कुलात करतात. वाळवीला ...
तुळस (Sacred basil)

तुळस

भारतात सर्वत्र आढळणारी एक सुगंधी वनस्पती. तुळस लॅमिएसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव ऑसिमम सँक्टम आहे. ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम या शास्त्रीय ...
टोमॅटो (Tomato)

टोमॅटो

टोमॅटो ही वनस्पती सोलॅनेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव सोलॅनम लायकोपर्सिकम आहे. धोतरा, बटाटा, तंबाखू या वनस्पतीही सोलॅनेसी कुलातील आहेत ...
ऊती (Tissue)

ऊती

बहुपेशीय सजीवांमधील एकाच प्रकारची संरचना आणि कार्य करणार्‍या पेशींचा समूह म्हणजे ऊती. एकपेशीय सजीवांच्या ज्या विविध क्षमता असतात त्या बहुपेशीय ...
जायफळ (Nutmeg)

जायफळ

मिरिस्टिकेसी कुलातील वनस्पतींना सामान्यपणे जायफळ म्हणतात. मिरिस्टिका प्रजातीत सु. ८० जाती असून त्यांपैकी मिरिस्टिका फ्रॅग्रन्स जाती महत्त्वाची आहे. जे सामान्यपणे जायफळ ...