ग्राम - मूर्च्छना (Gram-Murchana)

ग्राम – मूर्च्छना

ग्राम : संगीतातील पारिभाषिक संज्ञा. ‘ग्राम’ या शब्दाचा मूळ अर्थ ‘समूह’ असा होतो व त्याच अर्थाने त्याचा संगीतात प्रयोग केला ...
प्रबंध गायन (Prabandh Gayan)

प्रबंध गायन

संगीतातील बंदिस्त नियमबद्ध रचनेचे गान म्हणजे प्रबंध गायन होय. संगीत कला स्वभावतः प्रगमनशील असल्यामुळे आजच्या संगीताचे स्वरूप शंभर वर्षांपूर्वीच्या संगीतापेक्षा ...
जाति गायन (Jati Gayan)

जाति गायन

स्वरतालांच्या रचनेचे गायन. संगीताचे सिद्धांत गेय म्हणजे गायल्या जाणाऱ्या पद्यांमध्ये दिसून येणाऱ्या तत्त्वांवर आधारीत असतात. गेय पद्यांच्या चाली ठरलेल्या असतात ...
अष्टांग गायकी (Ashtang Gayaki)

अष्टांग गायकी

संंगीताच्या आठ अंगांनी युक्त अशी गायकी म्हणजे अष्टांग गायकी. “अष्ट” म्हणजे आठ आणि आठ ही संख्या परिपूर्णता दर्शविते व ही ...
श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर (Shrikrishna Narayan Ratanjankar)

श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर

रातंजनकर, श्रीकृष्ण नारायण : (३१ डिसेंबर १९०० – १४ फेब्रुवारी १९७४). हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे पंडित, संगीत गुरू व आग्रा घराण्याचे ...
कृष्णराव गुंडोपंत गिंडे (के. जी.) (Krishnarao Gundopant Ginde)

कृष्णराव गुंडोपंत गिंडे

गिंडे, कृष्णराव गुंडोपंत (के. जी.) : (२६ डिसेंबर १९२५ – १३ जुलै १९९४). भारतीय अभिजात संगीताच्या क्षेत्रातील भातखंडे परंपरेतील एक ...