खाइम वाइसमान (Chaim Weizmann)

खाइम वाइसमान (Chaim Weizmann)

वाइसमान, खाइम : (२७ नोव्हेंबर १८७४ — ८ नोव्हेंबर १९५२) इझ्राएल-ब्रिटीश जीवरसायनशास्त्रज्ञ; इझ्राएल चे पहिले अध्यक्ष. वाइसमान यांचा जन्म बेलारूसमधल्या ...
सर आर्थर हार्डन (Sir Arthur Harden)

सर आर्थर हार्डन (Sir Arthur Harden)

हार्डन, सर आर्थर : (१२ ऑक्टोबर १८६५ – १७ जून १९४०). ब्रिटीश जीवरसायनशास्त्रज्ञ. त्यांनी शर्करेच्या किण्वण (फर्मेंटेशन; fermentation) क्रियेवर आणि ...
सेल्मन आब्राहम वेस्कमन (Selman Abraham Waksman)

सेल्मन आब्राहम वेस्कमन (Selman Abraham Waksman)

वेस्कमन, सेल्मन आब्राहम : (२२ जुलै १८८८ – १६ ऑगस्ट १९७३). युक्रेनमध्ये जन्मलेले अमेरिकन जीवरसायनशास्त्रज्ञ आणि सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ. त्यांनी मातीतील सूक्ष्मजीवांचे ...
स्टॅनफर्ड मुर (Stanford Moore)

स्टॅनफर्ड मुर (Stanford Moore)

मुर, स्टॅनफर्ड : (४ सप्टेंबर १९१३ — २३ ऑगस्ट १९८२). अमेरिकन जीवरसायनशास्त्रज्ञ. प्रथिनांच्या रेणवीय संरचनेविषयी केलेल्या महत्त्वपूर्ण कार्याबद्दल १९७२ सालचे रसायनशास्त्राचे ...