रुथेनियम (Ruthenium)

रुथेनियम

रुथेनियम मूलद्रव्य रुथेनियम हे धातुरूप मूलद्रव्य असून याची रासायनिक संज्ञा Ru असून अणुक्रमांक ४४ आणि अणुभार १०१.०७ इतका आहे. याचा ...
रुबिडियम (Rubidium)

रुबिडियम

रुबिडियम मूलद्रव्य रुबिडियम हे आवर्त सारणीच्या गट १ अ मधील धातुरूप मूलद्रव्य आहे. याचा अणुक्रमांक ३७ इतका असून अणुभार ८५.४७ ...
व्हॅनेडियम (Vanadium)

व्हॅनेडियम

व्हॅनेडियम मूलद्रव्य व्हॅनेडियम हे गट ५ ब मधील धातुरूप संक्रमणी मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याचा अणुक्रमांक २३ असून अणभार ५०.९४२ इतका ...
सर जोझेफ जॉन टॉमसन (Sir Joseph John Thomson)

सर जोझेफ जॉन टॉमसन

टॉमसन, सर जोझेफ जॉन  (१८ डिसेंबर १८५६ – ३० ऑगस्ट १९४०). ब्रिटिश भौतिकशास्त्रज्ञ. अणूमध्ये केंद्रकाभोवती वेगवेगळ्या कक्षांमधून फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनांचा ...
सिलिनियम (Selenium)

सिलिनियम

सिलिनियम मूलद्रव्य : बहुरूपता सिलिनियम हे गट ६ अ मधील धात्वाभ (धातुसदृश) मूलद्रव्य आहे. याचा अणुक्रमांक ३४ असून अणुभार ७८.९६ आहे ...
ॲल्युमिनियम (Aluminium)

ॲल्युमिनियम

ॲल्युमिनियम मूलद्रव्य ॲल्यु‍मिनियम हे आवर्त सारणीच्या गट ३ मधील धातुरूप मूलद्रव्य आहे. याचा अणुक्रमांक १३ असून अणुभार २६.९८ इतका आहे ...
ॲस्टटीन (Astatine)

ॲस्टटीन

ॲस्टटीन हे आवर्त सारणीच्या गट ७ अ मधील अधातुरूप मूलद्रव्य आहे. ॲस्टटिनची रासायनिक संज्ञा At अशी असून अणुक्रमांक ८५ आणि ...