इट्रियम (Yttrium)

इट्रियम (Yttrium)

इट्रियम मूलद्रव्य इट्रियम हे गट ३ मधील धातुरूप संक्रमणी मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याची रासायनिक संज्ञा Y अशी आहे. याचा अणुक्रमांक ...
इंडियम (Indium)

इंडियम (Indium)

इंडियम मूलद्रव्य इंडियम हे आधुनिक आवर्त सारणीमधील गट ३ अ  मधील मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याची रासायनिक संज्ञा In अशी असून ...
Cl_2 + H_2O \leftrightarrows HOCl + H^+ + Cl^-

क्लोरीनचे गुणधर्म (Properties of Chlorine)

मूलद्रव्यांच्या आवर्तसारणीमध्ये (Periodic table)  क्लोरीन, फ्ल्युओरीन, ब्रोमीन व आयोडीन एकाच गटातील असून त्यांना Halogens (हॅलोजन) अथवा मीठ उत्पादक म्हणतात.  ह्या ...
जस्त (Zinc)

जस्त (Zinc)

जस्त मूलद्रव्य जस्त हे धातुरूप मूलद्रव्य असून याची रासायनिक संज्ञा Zn अशी आहे. याचा अणुक्रमांक ३० असून अणुभार ६५.३७ इतका ...
टँटॅलम (Tantalum)

टँटॅलम (Tantalum)

टँटॅलम मूलद्रव्य टँटॅलम हे आधुनिक आवर्त सारणीमधील गट ५ अ मधील धातुरूप मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याची रासायनिक संज्ञा Ta अशी ...
टेक्नेशियम (Technetium)

टेक्नेशियम (Technetium)

टेक्नेशियम मूलद्रव्य टेक्नेशियम हे आधुनिक आवर्त सारणीमधील गट ७ अ मधील मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याची रासायनिक संज्ञा Tc अशी असून ...
तांबे (Copper)

तांबे (Copper)

तांबे मूलद्रव्य तांबे हे आवर्त सारणीच्या १ ब गटातील एक अतिशय महत्त्वाचे धातुरूप मूलद्रव्य आहे. याची रासायनिक संज्ञा Cu आहे ...
पारा (Mercury)

पारा (Mercury)

पारा : मूलद्रव्य सर्वसाधारण तापमानाला द्रवरूप असणारा पारा हा एकमेव धातू आहे. जस्त-कॅडमियम मालेतील या मूलद्रव्याला किंचित निळसर झाक असून ...
पोलोनियम (Polonium)

पोलोनियम (Polonium)

पोलोनियम मूलद्रव्य पोलोनियम हे आधुनिक आवर्तसारणीमधील गट ६ अ मधील मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याची रासायनिक संज्ञा Po अशी असून अणुक्रमांक ...
बिस्मथ (Bismuth)

बिस्मथ (Bismuth)

बिस्मथ स्फटिक बिस्मथ हे आधुनिक आवर्त सारणीमधील गट १५  मधील मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याची रासायनिक संज्ञा Bi अशी असून अणुक्रमांक ...
बेरिलियम  संयुगे (Beryllium compounds)

बेरिलियम संयुगे (Beryllium compounds)

बेरिलियम या मूलद्रव्याची काही महत्त्वाची संयुगे पुढीलप्रमाणे : (अ) बेरिलियम ऑक्साइड : (BeO). निर्मिती : बेरिलियम हायड्रॉक्साइड ५००० से. ला ...
बेरिलियम (Beryllium)

बेरिलियम (Beryllium)

बेरिलियम मूलद्रव्य बेरिलियम हे आधुनिक आवर्त सारणीमधील गट २ अ मधील मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याची रासायनिक संज्ञा Be अशी असून ...
मॅग्नेशियम : संयुगे (Magnesium compounds)

मॅग्नेशियम : संयुगे (Magnesium compounds)

मॅग्नेशियमाची सर्व संयुगे द्विसंयुजी आहेत आणि ती विपुल प्रमाणात आढळतात. मॅग्नेशियम कार्बोनेट : (MgCO3). निसर्गात मुख्यतः मॅग्नेपसाइटाच्या स्वरूपात तसेच डोलोमाइड ...
मॅग्नेशियम (Magnesium)

मॅग्नेशियम (Magnesium)

मॅग्नेशियम मूलद्रव्य मॅग्नेशियम हे आधुनिक आवर्त सारणीतील गट २ मधील धातुरूप मूलद्रव्य असून याचे रासायनिक चिन्ह Mg असे आहे. मॅग्नेशियमचा ...
व्हॅनेडियम (Vanadium)

व्हॅनेडियम (Vanadium)

व्हॅनेडियम मूलद्रव्य व्हॅनेडियम हे गट ५ ब मधील धातुरूप संक्रमणी मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याचा अणुक्रमांक २३ असून अणभार ५०.९४२ इतका ...
सर जोझेफ जॉन टॉमसन (Sir Joseph John Thomson)

सर जोझेफ जॉन टॉमसन (Sir Joseph John Thomson)

टॉमसन, सर जोझेफ जॉन  (१८ डिसेंबर १८५६ – ३० ऑगस्ट १९४०). ब्रिटिश भौतिकशास्त्रज्ञ. अणूमध्ये केंद्रकाभोवती वेगवेगळ्या कक्षांमधून फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनांचा ...
सिलिनियम (Selenium)

सिलिनियम (Selenium)

सिलिनियम मूलद्रव्य : बहुरूपता सिलिनियम हे गट ६ अ मधील धात्वाभ (धातुसदृश) मूलद्रव्य आहे. याचा अणुक्रमांक ३४ असून अणुभार ७८.९६ आहे ...
ॲल्युमिनियम (Aluminium)

ॲल्युमिनियम (Aluminium)

ॲल्युमिनियम मूलद्रव्य ॲल्यु‍मिनियम हे आवर्त सारणीच्या गट ३ मधील धातुरूप मूलद्रव्य आहे. याचा अणुक्रमांक १३ असून अणुभार २६.९८ इतका आहे ...