बोस, आशिष (Bose, Ashish)

बोस, आशिष (Bose, Ashish)

बोस, आशिष : (१२ जुलै १९३० ते ७ एप्रिल २०१४) आशिष बोस यांचा जन्म कोल्हापूरात झाला. त्यांचे वडील अबिनाशचंद्र बोस ...
विंकलर, विल्हेल्म (Winkler, Wilhelm)

विंकलर, विल्हेल्म (Winkler, Wilhelm)

विंकलर, विल्हेल्म : ( २९ जून १८८४ – ३ सप्टेंबर १९८४ ) विंकलर यांची कारकीर्द म्हणजे दोन मुख्य क्षेत्रातील कार्याचा ...