सूचिपर्णी वृक्ष (Coniferous tree)

सूचिपर्णी वृक्ष

(कोनिफेरस ट्री). अनावृतबीजी वनस्पतींमधील वृक्षसमूहाचा एक मोठा गण. सूचिपर्णी वृक्षांची पाने सूईसारखी अणकुचीदार असतात, म्हणून या वृक्षसमूहाला ‘सूचिपर्णी वृक्ष’ म्हणतात ...
हरित पट्टा (Green belt)

हरित पट्टा

(ग्रीन बेल्ट). एखादे शहर, नगर व महानगर विकसित करीत असताना त्याभोवती राखून ठेवलेल्या अविकसित वनजमिनीला किंवा शेतजमिनीला हरित पट्टा म्हणतात ...
स्प्रूस (Spruce)

स्प्रूस

स्प्रूस (पिसिया स्मिथियाना) : (१) वनस्पती, (२) शंकू. अनावृत्तबीजी वनस्पतींपैकी पायनेसी कुलाच्या पिसिया प्रजातीतील सर्व वनस्पतींना ‘स्प्रूस’ म्हणतात. पिसिया प्रजातीत ...
सूर्यफूल (Sunflower)

सूर्यफूल

सूर्यफूल (हेलिअँथस ॲन्यूस) : फुलांसहित वनस्पती. (सनफ्लॉवर). खाद्यतेल तसेच तेलबिया यांसाठी लागवड केली जाणारी एक वनस्पती. सूर्यफूल ही वर्षायू वनस्पती ...
वाटाणा (Pea)

वाटाणा

वाटाणा (पिसम सॅटिव्हम) : (१) वनस्पती, (२) फुले, (३) शेंगा, (४) बिया. (पी). एक उपयुक्त कडधान्य. वाटाणा ही वनस्पती फॅबेसी ...
जलीय वनस्पती (Aquatic plants)

जलीय वनस्पती

पाण्याखाली, पाणथळ जागी, चिखलात व जलसंपृक्त मृदेत वाढणाऱ्या वनस्पतींना ‘जलीय वनस्पती’ म्हणतात. या वनस्पतींमध्ये पाण्यात वाढण्यासाठी अनुकूलन घडून आलेले असते ...