हदगा (Cork wood tree/Humming bird tree)

हदगा

हदगा (सेस्बॅनिया ग्रँडिफ्लोरा) : (१) वृक्ष, (२) फुले, (३) शेंगा. (कॉर्क वुड ट्री/हमिंग बर्ड ट्री). एक शिंबावंत वृक्ष. हदगा ही ...
शिसवी (Indian rosewood)

शिसवी

शिसवी (डाल्बर्जिया सिसू) : (१) वनस्पती, (२) पाने, (३) फुले, (४) शेंगा, (५) लाकूड. (इंडियन रोझवुड). एक मोठा पानझडी वृक्ष ...
शिंगाडा (Water caltrop)

शिंगाडा

शिंगाडा (ट्रापा नटान्स): (१) वनस्पती, (२) फूल, (३) फळे. (वॉटर कल्ट्रॉप). एक जलीय वनस्पती. शिंगाडा ही वनस्पती ट्रापेसी कुलातील असून ...
हिरडा (Myrobalan)

हिरडा

(मायरोबलान). एक औषधी वनस्पती. हिरडा हा पानझडी वृक्ष काँब्रेटेसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय नाव टर्मिनॅलीया चेब्युला आहे. हा वृक्ष दक्षिण ...
शहाजिरे (Black Caraway)

शहाजिरे

शहाजिरे (कॅरम नायग्रम) : (१) वनस्पती, (२) फुले, (३) फळे. (ब्लॅक कॅरॅवे). भारतीय मसाल्यांतील एक महत्त्वाचा घटक. शहाजिरे ही वनस्पती ...
वेखंड (Sweet flag)

वेखंड

वेखंड (ॲकॉरस कॅलॅमस) : (१) वनस्पती, (२) फुलोरा, (३) वाळलेले खोड. (स्वीट फ्लॅग). एक बहुवर्षायू औषधी, सपुष्प वनस्पती. वेखंड ही ...
वावडिंग (False black pepper)

वावडिंग

वावडिंग (एंबेलिया राइब्ज) : (१) वनस्पती, (२) फुले, (३) फळे. (फॉल्स ब्लॅक पेपर). वावडिंग ही आरोही (वर चढणारी) वनस्पती मिर्सिनेसी ...
वाळा (Vetiver)

वाळा

वाळा (क्रायसोपोगॉन झिझेनॉइड्स) : (१) वनस्पती, (२) मुळे. (व्हेटिव्हर). गवत कुलातील (पोएसी किंवा ग्रॅमिनी) एक उपयुक्त वनस्पती. वाळा उर्फ खस ...
वड (Indian banyan tree)

वड

(इंडियन बनियान ट्री). वड हा मोरेसी कुलातील वृक्ष असून त्याचे शास्त्रीय नाव फायकस बेंगालेन्सिस आहे. उंबर, पिंपळ, अंजीर, पिंपळी हे ...
भुईरिंगणी (Yellow berried nightshade)

भुईरिंगणी

भुईरिंगणी ही वनस्पती सोलॅनेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव सोलॅनम झँथोकार्पम आहे. सोलॅनम प्रजातीत सु. १,५०० जाती असून भारतात त्यांपैकी ...
भोकर (Assyrian plum)

भोकर

भोकर (कॉर्डिया मिक्सा) : लहान वृक्ष बोरॅजिनेसी कुलातील भोकर या पानझडी वृक्षाचे शास्त्रीय नाव कॉर्डिया मिक्सा आहे. रक्तमूळ व भुरुंडी ...