मौंट स्ट्यूअर्ट एल्फिन्स्टन (Mountstuart Elphinstone)

मौंट स्ट्यूअर्ट एल्फिन्स्टन (Mountstuart Elphinstone)

एल्फिन्स्टन, मौंट स्ट्यूअर्ट : (६ ऑक्टोबर १७७९—२० नोव्हेंबर १८५९). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानातील मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर. कार्यक्षम प्रशासक, मुत्सद्दी व इतिहासकार. तो ...
रूफस दानियल आयझाक्स रीडिंग (Rufus Daniel Isaacs, 1st Marquess of Reading Riding)

रूफस दानियल आयझाक्स रीडिंग (Rufus Daniel Isaacs, 1st Marquess of Reading Riding)

रीडिंग, रूफस दानियल आयझाक्स : (१० ऑक्टोबर १८६० — ३० डिसेंबर १९३५). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय (१९२१−२६) आणि ...
लॉर्ड  जेम्स एल्जिन (James Bruce, Earl of Elgin)

लॉर्ड  जेम्स एल्जिन (James Bruce, Earl of Elgin)

एल्जिन, लॉर्ड  जेम्स : (२० जुलै १८११ — २० नोव्हेंबर १८६३). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १८६२–६३ च्या दरम्यानचा गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय ...
लॉर्ड एडवर्ड एलेनबरो (Edward Law, Earl of Ellenborough)

लॉर्ड एडवर्ड एलेनबरो (Edward Law, Earl of Ellenborough)

एलेनबरो, लॉर्ड एडवर्ड : (८ सप्‍टेंबर १७९०­­­—२२ डिसेंबर १८७१). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १८४२ ते १८४४ या काळातील गव्हर्नर जनरल. याचे वडील ...
लॉर्ड एडवर्ड फ्रेड्रिक लिंडले वुड (Edward Wood, The Earl of Halifax) 

लॉर्ड एडवर्ड फ्रेड्रिक लिंडले वुड (Edward Wood, The Earl of Halifax) 

आयर्विन, लॉर्ड एडवर्ड : (१६ एप्रिल १८८१—२३ डिसेंबर १९५९). हिंदुस्थानचा १९२५ ते १९३१ या काळातील गव्हर्नर-जनरल. लॉर्ड हॅलिफॅक्स म्हणूनही प्रसिद्ध ...
लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवॉलिस (Charles Cornwallis, 1st Marquess Cornwallis)

लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवॉलिस (Charles Cornwallis, 1st Marquess Cornwallis)

कॉर्नवॉलिस, लॉर्ड  चार्ल्स : (३१ डिसेंबर १७३८—५ ऑक्टोबर १८०५). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १७८६ ते १७९३ व १८०५ ह्या काळातील गव्हर्नर जनरल ...
लॉर्ड चार्ल्स जॉन कॅनिंग (Charles John Canning, 1st Earl Canning)

लॉर्ड चार्ल्स जॉन कॅनिंग (Charles John Canning, 1st Earl Canning)

कॅनिंग, लॉर्ड चार्ल्स जॉन : (१४ डिसेंबर १८१२–१७ जून १८६२). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानातील १८५६ ते १८६२ ह्या दरम्यानच्या काळातील गव्हर्नर जनरल व व्हॉइसरॉय ...
लॉर्ड जेम्स अँड्र्यू ब्राउन रॅमझी डलहौसी (James Andrew Broun Ramsay, 1st Marquess of Dalhousie)

लॉर्ड जेम्स अँड्र्यू ब्राउन रॅमझी डलहौसी (James Andrew Broun Ramsay, 1st Marquess of Dalhousie)

डलहौसी, लॉर्ड जेम्स अँड्र्यू ब्राउन रॅमझी : (२२ एप्रिल १८१२–१९ डिसेंबर १८६०). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १८४८–५६ च्या दरम्यानचा गव्हर्नर-जनरल व एक ...
लॉर्ड जॉर्ज ईडन ऑक्‍लंड (George Eden, earl of Auckland)

लॉर्ड जॉर्ज ईडन ऑक्‍लंड (George Eden, earl of Auckland)

ऑक्‍लंड, लॉर्ड जॉर्ज ईडन : (२५ ऑगस्ट १७८४ – १ जानेवारी १८४९). ब्रिटिश अंमलाखालील हिंदुस्थानचा १८३५ ते १८४२ या काळातील गव्हर्नर जनरल. ऑक्‍लंडने १८१४ मध्ये बॅरन ...
लॉर्ड जॉर्ज नाथॅन्येल कर्झन (George Nathanial Curzon, The Marquess Curzon of Kedleston)

लॉर्ड जॉर्ज नाथॅन्येल कर्झन (George Nathanial Curzon, The Marquess Curzon of Kedleston)

कर्झन, लॉर्ड जॉर्ज  नाथॅन्येल : (११ जानेवारी १८५९–२० मार्च १९२५). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १८९८ ते १९०५ च्या दरम्यानचा गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय ...
लॉर्ड जॉर्ज फ्रेडरिक सॅम्युअल रॉबिन्सन रिपन (George Fredrick Samuel Robinson, 1st marquess of Ripon)

लॉर्ड जॉर्ज फ्रेडरिक सॅम्युअल रॉबिन्सन रिपन (George Fredrick Samuel Robinson, 1st marquess of Ripon)

रिपन, लॉर्ड जॉर्ज फ्रेडरिक सॅम्युअल रॉबिन्सन  : (२४ ऑक्टोबर १८२७ — ९ जुलै १९०९). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा उदारमतवादी व्हाइसरॉय (कार. १८८०-१८८४) ...
लॉर्ड टॉमस जॉर्ज बेअरिंग नॉर्थब्रुक (Thomas George Baring, 1st Earl of Northbrook)

लॉर्ड टॉमस जॉर्ज बेअरिंग नॉर्थब्रुक (Thomas George Baring, 1st Earl of Northbrook)

नॉर्थब्रुक, लॉर्ड टॉमस जॉर्ज बेअरिंग : (२२ जानेवारी १८२६–१५ नोव्हेंबर १९०४). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानातील १८७२–७६ या काळातील गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय ...
लॉर्ड फ्रेडरिक टेम्पल हॅमिल्टन डफरिन (Frederick Temple Hamilton,1st Marquess of Dufferin and Ava)

लॉर्ड फ्रेडरिक टेम्पल हॅमिल्टन डफरिन (Frederick Temple Hamilton,1st Marquess of Dufferin and Ava)

डफरिन, लॉर्ड फ्रेडरिक टेम्पल हॅमिल्टन : (२१ जून १८२६–१२ फेब्रुवारी १९०२). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १८८४–८८ या काळातील व्हाइसरॉय व गव्हर्नर जनरल ...
लॉर्ड रिचर्ड साउथवेल बूर्क मेयो (Richard Southwell Bourke, 6th Earl of Mayo)

लॉर्ड रिचर्ड साउथवेल बूर्क मेयो (Richard Southwell Bourke, 6th Earl of Mayo)

मेयो, लॉर्ड रिचर्ड साउथवेल बूर्क :  (२१ फेब्रुवारी १८२२ – ८ फेब्रुवारी १८७२). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय (कार ...
लॉर्ड लूई माउंटबॅटन (Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten)

लॉर्ड लूई माउंटबॅटन (Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten)

माउंटबॅटन, लॉर्ड लूई : (२५ जून १९००–२७ ऑगस्ट १९७९). भारतातील शेवटचा ब्रिटिश व्हॉइसरॉय आणि स्वतंत्र भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल. त्यांचे पूर्ण ...
लॉर्ड विल्यम हेन्री कॅव्हेंडिश बेंटिक (Lord William Bentinck)

लॉर्ड विल्यम हेन्री कॅव्हेंडिश बेंटिक (Lord William Bentinck)

बेंटिक, लॉर्ड विल्यम हेन्री कॅव्हेंडिश : (१४ सप्टेंबर १७७४ — १७ जून १८३९). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा पहिला गव्हर्नर जनरल (१८२७ — ...
विल्यम पिट ॲम्हर्स्ट (William Pitt Amherst, 1st Earl Amherst)

विल्यम पिट ॲम्हर्स्ट (William Pitt Amherst, 1st Earl Amherst)

ॲम्हर्स्ट, लॉर्ड विल्यम पिट : (१४ जानेवारी १७७३ – १३ मार्च १८५७). ब्रिटिशांकित हिंदवी साम्राज्यातील १८२३–१८२८ या काळातील गव्हर्नर जनरल ...
सर चार्ल्स मेटकाफ (Charles Metcalfe, 1st Baron Metcalfe)

सर चार्ल्स मेटकाफ (Charles Metcalfe, 1st Baron Metcalfe)

मेटकाफ, सर  चार्ल्स : (३० जानेवारी १७८५ — ५ सप्टेंबर १८४६). हिंदुस्थानातील ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा हंगामी गव्हर्नर जनरल. त्याचा ...
सर जेम्स ऊट्रम(Sir James Outram)

सर जेम्स ऊट्रम(Sir James Outram)

ऊट्रम, सर जेम्स : (२९ जानेवारी १८०३ – ११ मार्च १८६३). हिंदुस्थानातील ब्रिटिश लष्कराचा एक सेनापती व मुत्सद्दी. बटर्ली (डर्बिशर) येथील ...
सर जॉन शोअर (Sir John Shore)

सर जॉन शोअर (Sir John Shore)

शोअर, सर  जॉन : ( ८ ऑक्टोबर १७५१ – १४ फेबुवारी १८३४ ). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १७९३ ते १७९८ ह्या काळातील ...