आपत्ती व्यवस्थापन क्षमता (Capacities in Disaster Management)

आपत्ती व्यवस्थापन क्षमता

विद्यार्थ्यांना आपत्तीपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक क्षमता बांधणी प्रशिक्षण देताना प्रशिक्षक-मार्गदर्शक प्रस्तावना : क्षमता म्हणजे समुदाय, समाज किंवा संघटना यांत उपलब्ध ...
जोखीम मूल्यांकन (Risk Assessment)

जोखीम मूल्यांकन

जोखीम मूल्यांकन केवळ जोखीम विशालतेचे मूल्यांकनच करत नाही, तर संभाव्य नुकसानाची शक्यता, त्यामागील कारणे आणि त्याचा परिणाम समजून घेणे आणि ...
धोके / संकटे (Hazard)

धोके / संकटे

आपत्ती निवारणासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय रणनीतीनुसार (UNISDR) ‘धोका’ ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया किंवा इंद्रियगोचर आहे, ज्यामुळे नैसर्गिक घटक आणि मानवी ...
हानी प्रवणता/असुरक्षा (Vulnerability)

हानी प्रवणता/असुरक्षा

हानी प्रवणता/असुरक्षा त्याच्या स्वभावामध्ये बहु-आयामी आहे. इमारतींचे निकृष्ट अभिकल्प (Design) आणि बांधकाम, मालमत्तेचे अपुरे संरक्षण, सार्वजनिक माहिती आणि जागरूकता नसणे, ...
आपत्ती शमन (Disaster Mitigation)

आपत्ती शमन

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील डोंगराला बसविलेली जाळी प्रस्तावना : आपत्तींचा प्रभाव कमी करून जीवित व मालमत्तेचे नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न करणे ...
वीज पडणे / कोसळणे (Lightning Strike)

वीज पडणे / कोसळणे

झाडावर पडलेली वीज वीज (विद्युत, तडित्) म्हणजे ढगांमध्ये चालू असलेल्या वादळासमवेत उत्सर्जित होणारी मोठी प्रकाशमान विद्युत शक्ती. क्षणिक उच्च विद्युत ...
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF)

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (२००५) च्या प्रकरण ८ च्या कलम ४४ अन्वये २००६ साली राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) ची ...
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (District Disaster Management Athority)

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण

प्रस्तावना : विविध आपत्ती संदर्भांत प्रतिबंध, निवारण, पूर्वतयारी, प्रतिसाद, मदत व पुनर्वसन इत्यादी बाबी सुव्यवस्थितपणे हाताळण्यासाठी केंद्र शासनाने आपत्ती व्यवस्थापन ...
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (Disaster Management Authority)

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण

प्रस्तावना : आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (२००५) हा भारतीय संसदेत २५ डिसेंबर २००५ रोजी पारित झाला. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापनासाठी शासकीय पातळीवर ...
कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प (Kaiga Generating Station)‍

कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प

कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प हा कैगा विद्युतनिर्मिती प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. हा विद्युत प्रकल्प कर्नाटक राज्यातील उत्तरा कन्नड या जिल्ह्यात स्थित ...
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प (Tarapur Atomic Power Station, TAPS)

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा पालघर जिल्ह्यातील तारापूर येथे स्थित आहे.
स्थान आणि विस्तार : तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे स्थान भारताच्या ...