चर्च आणि स्त्रीमुक्ती लढा (Church and Women Liberation Movement)

चर्च आणि स्त्रीमुक्ती लढा

इसवी सन १९६० च्या दरम्यान यूरोपमध्ये झालेल्या सांस्कृतिक क्रांतीनंतर स्त्रियांना आपल्या हक्कांची प्रकर्षाने जाणीव झाली. पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेने केलेल्या अन्यायापासून मुक्त ...
बायबलचा प्रसार आणि प्रभाव (The dissemination and Infuence of the Bible)

बायबलचा प्रसार आणि प्रभाव

योहानेस गूटनबेर्क यांनी इ. स. १४३४–३९ दरम्यान जर्मनीमध्ये मुद्रणकलेचा शोध लावला. मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात हे एक क्रांतिकारी पाऊल होते. मुद्रणकलेमुळे ...
बायबलची मराठी भाषांतरे (Marathi Translations of the Bible)

बायबलची मराठी भाषांतरे

व्हॅटिकनच्या धर्मपीठाने जेज्वीट धर्मगुरूंना १६१५ साली बायबलचे देशी भाषांत अनुवाद करण्याची परवानगी दिली होती. यूरोपमधील जेज्वीट धर्मगुरूंनी तिचा लाभ घेतला ...
बायबलच्या अभ्यासपद्धती (Bible Studies)

बायबलच्या अभ्यासपद्धती

बायबल हाती घेतले की, अभ्यासू वाचकांच्या नजरेसमोर दोन व्यक्तिमत्त्वे उभी राहतात; ती म्हणजे चार्ल्स डार्विन (१८०९–८२) आणि गॅलिली गॅलिलीओ (१५६४–१६४२) ...
बायबलसंबंधी मतभेद (Biblical Differences)

बायबलसंबंधी मतभेद

गेल्या २००० वर्षांतील बायबलच्या अन्वयार्थासंबंधीचा (Interpretation) इतिहास सातत्याच्या उलथापालथी व फाटाफुटी यांनी भरलेला आहे. ईश्वराविषयी संकल्पना, येशू ख्रिस्त यांचे दैवीपण, ...
संदेष्टे, जुन्या करारातील (The Prophets of The Old Testament)

संदेष्टे, जुन्या करारातील

यहुदी (ज्यू) धर्मग्रंथ तनक ह्या नावाने ओळखला जातो. त्यामध्ये ‘तोरा’ (नियमशास्त्र), ‘नबीईम’ (संदेष्ट्यांचे ग्रंथ) आणि ‘केतुबीम’ (इतर साहित्य) ह्यांचा समावेश ...