उत्परिवर्तके : जैविक (Biological mutagens)

उत्परिवर्तके : जैविक

जैविक उत्परिवर्तके हा जनुकाच्या संरचनेत किंवा डीएनए क्रमामध्ये होणारे बदल घडवणाऱ्या घटकांचा एक प्रकार आहे. भौतिक उत्परिवर्तके आणि रासायनिक उत्परिवर्तके हे ...
उत्परिवर्तके : भौतिक (Physical mutagens)

उत्परिवर्तके : भौतिक

उत्परिवर्तक : प्रकार ज्या नैसर्गिक किंवा कृत्रिम घटकामुळे जनुकाच्या संरचनेत किंवा त्याच्या क्रमात किंवा डीएनएमध्ये  बदल/उत्परिवर्तन घडून येते अशा घटकांना ...
उत्परिवर्तके : रासायनिक (Chemical mutagens)

उत्परिवर्तके : रासायनिक

ज्या नैसर्गिक किंवा कृत्रिम घटकामुळे जनुकाच्या संरचनेत किंवा त्याच्या क्रमात किंवा डीएनएमध्ये बदल किंवा उत्परिवर्तन घडून येते अशा घटकांना उत्परिवर्तके ...
उत्परिवर्तन : गुणसूत्र रचना बदल  (Mutation in chromosome structure)

उत्परिवर्तन : गुणसूत्र रचना बदल  

गुणसूत्राच्या संख्येत झालेल्या बदलाप्रमाणेच गुणसूत्राच्या रचनेत झालेला बदल (Mutation in chromosome structure) हा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तनाचा (Chromosomal mutation) एक प्रकार आहे. मानवाप्रमाणे ...
उत्परिवर्तन : गुणसूत्र संख्या बदल  (Mutation in chromosome number)

उत्परिवर्तन : गुणसूत्र संख्या बदल  

संख्यात्मक गुणसूत्र विकृतींची काही उदाहरणे व त्यांची गुणसूत्र रचना (सूत्रसमूहचित्र; Karyotype) गुणसूत्राच्या संख्या अथवा रचनेत झालेला बदल हा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तनाचा (Chromosomal ...
उत्परिवर्तन (Mutation)

उत्परिवर्तन

सजीवांच्या एका पिढीकडून पुढील पिढ्यांकडे संक्रमित होऊ शकणाऱ्या जीनोममधील कोणत्याही बदलास उत्परिवर्तन असे म्हणतात. सर्व सजीवांच्या जीनोममध्ये बदल होणे ही ...
डॉमिनीक स्टेहेलीन (Dominique Stehelin)

डॉमिनीक स्टेहेलीन

स्टेहेलीन, डॉमिनीक (४ सप्टेंबर १९४३). फ्रेंच जीवरसायनशास्त्रज्ञ. स्टेहेलीन, मायकेल बिशप, आणि हॅरल्ड एलियट व्हार्मस या कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या सॅन फ्रॅ‍न्सिस्को येथील  ...