आंरी तूरेन (Henri Turenne)

आंरी तूरेन (Henri Turenne)

तूरेन, आंरी : (११ सप्टेंबर १६११‒२७ जुलै १६७५). प्रसिद्ध फ्रेंच युद्धनीतिज्ञ व सेनापती. बूयाँच्या जहागिरदार घराण्यात सडॅन येथे जन्म. वयाच्या चौदाव्या वर्षी ...
एरिख फोन मान्‌स्टाइन (Erich Von Manstein)

एरिख फोन मान्‌स्टाइन (Erich Von Manstein)

मान्‌स्टाइन, एरिख फोन : (२४ नोव्हेंबर १८८७ ‒ ११ जून १९७३). जर्मन फील्डमार्शल. पूर्व प्रशियातील लेविन्स्की या खानदानी घराण्यात बर्लिन येथे जन्म. याची ...
ओसामी नागानो (Osami Nagano)

ओसामी नागानो (Osami Nagano)

नागानो, ओसामी : (१५ जून १८८०—५ जानेवारी १९४७). जपानी अ‍ॅड्‌मिरल. कोची येथे जन्म. नाविक अकादमी, स्टाफ कॉलेज व अमेरिकेतील हार्व्हर्ड विद्यापीठात ...
कार्ल गुस्ताफ एमिल मानेरहेम (Carl Gustaf Emil Mannerheim)

कार्ल गुस्ताफ एमिल मानेरहेम (Carl Gustaf Emil Mannerheim)

मानेरहेम, कार्ल गुस्ताफ एमिल :  (४  जून  १८६७ ‒ २७ जानेवारी १९५१). मार्शल, फिनलंडचा विख्यात राष्ट्रपती, सेनापती व  स्वातंत्र्ययुद्धनेता.  तुर्कू  येथे  एका उच्च  कुटुंबात जन्म. १९२० पर्यंत ...
ग्यिऑर्गी झूकॉव्ह (Georgy Zhukov)

ग्यिऑर्गी झूकॉव्ह (Georgy Zhukov)

झूकॉव्ह, ग्यिऑर्गी कन्स्टंट्यीनव्ह्यिच : (२ डिसेंबर १८९६‒१८ जून १९७४). रशियन मार्शल. कलूग प्रांतात जन्म. १९१५‒१७ या काळात रशियाच्या सेनेत शिपाई. १९१८ च्या ...
चेस्टर विल्यम निमित्स (Chester William Nimitz)

चेस्टर विल्यम निमित्स (Chester William Nimitz)

निमित्स, चेस्टर विल्यम : (२४ फेब्रुवारी १८८५‒२० फेब्रुवारी १९६६). अमेरिकेच्या नौसेनेचा फ्लीट अ‍ॅड्‌मिरल. टेक्सस राज्यात फ्रेड्रिक्सबर्ग येथे जन्म. ॲन्नपोलिस येथील ...
जॉर्ज स्मिथ पॅटन (George Smith Patton)

जॉर्ज स्मिथ पॅटन (George Smith Patton)

पॅटन, जॉर्ज स्मिथ : (११ नोव्हेंबर १८८५‒२१ डिसेंबर १९४५). अमेरिकन जनरल व चिलखती रणगाड्याच्या युद्धतंत्रातील तज्ज्ञ. कॅलिफोर्निया राज्यात सॅन गाब्रीएल गावी जन्म ...
फेर्दीनां फॉश (Ferdinand Foch)

फेर्दीनां फॉश (Ferdinand Foch)

फॉश, फेर्दीनां : (२ ऑक्टोबर १८५१‒२० मार्च १९२९). पहिल्या महायुद्धातील दोस्तराष्ट्रांचा सर्वोच्च. ओत-पीरेने प्रांतातील तार्ब गावी एका रोमन कॅथलिक कुटुंबात जन्म ...
बिंबिसार (Bimbisar)

बिंबिसार (Bimbisar)

बिंबिसार : (इ.स.पू.सु. ५५८—४९१). बिंबिसार हा मगध राज्याचा राज्यकर्ता होता. बुद्धचरितानुसार हर्यंक या घराण्यातील भट्टिय नावाच्या एका छोट्या टोळीच्या प्रमुखाचा ...
युलिसिस सिम्पसन ग्रँट (Ulysses Simpson Grant)

युलिसिस सिम्पसन ग्रँट (Ulysses Simpson Grant)

ग्रँट, युलिसिस सिम्पसन :  (२७ एप्रिल १८२२—२३ जुलै १८८५). अमेरिकेचा अठरावा अध्यक्ष व कुशल सेनापती. ओहायओ संस्थानात पॉइंट प्लेझंट गावी जन्म ...
व्हिल्हेल्म कायटल (Wilhelm Keitel)

व्हिल्हेल्म कायटल (Wilhelm Keitel)

कायटल, व्हिल्हेल्म : (२२ सप्टेंबर १८८२—१६ ऑक्टोबर १९४६). दुसर्‍या महायुद्धातील जर्मन फील्डमार्शल. १९०१ मध्ये जर्मन सैन्यात कमिशन. पहिल्या महायुद्धात तोफखान्यात कॅप्टनचा ...
सर क्लॉड ऑकिन्‌लेक (Sir Claude Auchinleck)

सर क्लॉड ऑकिन्‌लेक (Sir Claude Auchinleck)

ऑकिन्‌लेक, फील्ड मार्शल सर क्लॉड : (२१ जून १८८४ ‒ २३ मार्च १९८१). प्रसिद्ध ब्रिटिश सेनानी व स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतीय सैन्याचा सरसेनापती ...
हाइन्‌ट्स व्हिल्हेल्म गूडेरिआन (Heinz Wilhelm Guderian)

हाइन्‌ट्स व्हिल्हेल्म गूडेरिआन (Heinz Wilhelm Guderian)

गूडेरिआन, हाइन्‌ट्स : (१७ जून १८८८‒१४ मे १९५४). जर्मन युद्धतंत्रज्ञ व सेनाधिकारी. चिलखती रणगाड्यांच्या युद्धतंत्रात तो निपुण होता. प्रशियात (सध्याचे पोलंड) केल्मनॉ ...
हेल्म्यूट योहानस मॉल्ट्के, धाकटा (Helmuth Johannes Moltke, Younger)

हेल्म्यूट योहानस मॉल्ट्के, धाकटा (Helmuth Johannes Moltke, Younger)

मॉल्ट्के, हेल्म्यूट योहानस लूटव्हिख फोन (धाकटा) : (२५ मे १८४८–१८ जून १९१६). प्रसिद्ध जर्मन सेनाधिकारी व जर्मन जनरल स्टाफ प्रमुख ...
होरेशिओ हर्बर्ट किचेनर (Horatio Herbert Kichenar)

होरेशिओ हर्बर्ट किचेनर (Horatio Herbert Kichenar)

किचेनर, फील्डमार्शल अर्ल होरेशिओ हर्बर्ट : (२४ जून १८५०‒५ जून १९१६). प्रसिद्ध ब्रिटिश सेनानी. जन्म दक्षिण आयर्लंडमधील लिस्टोएल गावाजवळ. वयाच्या ...
ॲल्फ्रेड थेअर माहॅन (Alfred Thayer Mahan)

ॲल्फ्रेड थेअर माहॅन (Alfred Thayer Mahan)

माहॅन, ॲल्फ्रेड थेअर : (२७ सप्टेंबर १८४० ‒ १ डिंसेंबर १९१४). अमेरिकी नौसेनेतील एक नौसेनापती (ॲड्‌मिरल). सागरी बळ आणि युद्धसज्ज नौसेना ...