ख्रिस्ती संत (Christian Saints)

ख्रिस्ती संत (Christian Saints)

‘संत’ हा शब्द इंग्रजीतील ‘सेंट’ या शब्दाचा मराठी पर्याय म्हणून वापरला आहे. सेंट हा इंग्रजी शब्द Sanctus (सॅन्क्टस) या लॅटिन, ...
प्रवाह प्रेषितीय परंपरेचा (The flow of Apostolic Tradition)

प्रवाह प्रेषितीय परंपरेचा (The flow of Apostolic Tradition)

येशू ख्रिस्ताने जरी धर्म स्थापन केला नसला, तरी एका नव्या धर्माचे बीज त्याने त्याच्या शिष्यांच्या हातांमध्ये ठेवून दिले. त्या काळी ...
मदर तेरेसा (Mother Teresa)

मदर तेरेसा (Mother Teresa)

तेरेसा, मदर : ( २७ ऑगस्ट १९१० – ५ सप्टेंबर १९९७ ). एक थोर मानवतावादी समाजसेविका व शांततेच्या नोबेल पारितोषिकाच्या ...
संत ऑगस्टीन (St. Augustine)

संत ऑगस्टीन (St. Augustine)

ऑगस्टीन, संत : (१३ नोव्हेंबर ३५४—२८ ऑगस्ट ४३०). एक ख्रिस्ती संत. ‘हिप्पोचा ऑगस्टीन’ ह्याचा जन्म उत्तर आफ्रिकेमध्ये सध्याच्या अल्जेरिया प्रांतातील ...
संत गोन्सालो गार्सिया (St. Gonsalo Garcia)

संत गोन्सालो गार्सिया (St. Gonsalo Garcia)

गार्सिया, संत गोन्सालो : ( १५५७ – ५ फेब्रुवारी १५९७ ). भारतातील पहिले रोमन कॅथलिक संत. ते १८६२ या वर्षी ...
संत थॉमस (St. Thomas)

संत थॉमस (St. Thomas)

थॉमस, संत : (?— इ. स. सु. ५३). येशू ख्रिस्ताच्या १२ अनुयायांपैकी एक. थॉमस यांच्या पूर्वायुष्याविषयी फारशी माहिती उपलब्ध नाही ...
संत थॉमस बेकेट (St. Thomas Becket)

संत थॉमस बेकेट (St. Thomas Becket)

बेकेट, संत थॉमस : ( २१ डिसेंबर १११८ — २९ डिसेंबर ११७० ). एक ख्रिस्ती संत, राज्याचा प्रमुख अधिकारी, कँटरबरीचा ...
संत पॉल (St. Paul)

संत पॉल (St. Paul)

पॉल, संत : (सु. ५—सु. ६७). ख्रिस्ती प्रेषित, विशेषत: बिगर यहुदी समाजाचे प्रेषित (Apostle of the Gentiles) म्हणून संत पॉल ...
संत फ्रान्सिस झेव्हिअर (St. Francis Xavier)

संत फ्रान्सिस झेव्हिअर (St. Francis Xavier)

झेव्हिअर, संत फ्रान्सिस : (७ एप्रिल १५०६—३ डिसेंबर १५५२). भारतात व जपानमध्ये ख्रिस्ती धर्मप्रसाराचे कार्य करणारे प्रख्यात स्पॅनिश जेज्वीट (जेझुइट) ...