आल्फ्रेड थीओडोर मेक्काँकी (Alfred Theodore MacConkey)

आल्फ्रेड थीओडोर मेक्काँकी (Alfred Theodore MacConkey)

मेक्काँकी, आल्फ्रेड थीओडोर : (१८६१ — १७ मे १९३१). ब्रिटीश सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ. त्यांनी मेक्काँकी नावाचे आगर विकसीत केले. मेक्काँकी आगर हे ...
कारमेन सांचेझ (Carmen Sanchez)

कारमेन सांचेझ (Carmen Sanchez)

कारमेन सांचेझ : सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ. त्यांनी ग्राम पॉझिटिव्ह जिवाणू, फाज (Phase) आणि त्यांच्यावरील ताण यांच्यावर काम केले. ओपेरॉन (OPERON) विषयाचा शोध ...
कार्ल वोज (Carl Woese)

कार्ल वोज (Carl Woese)

वोज, कार्ल : (१५ जुलै १९२८ – ३० डिसेंबर २०१२). अमेरिकन सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ आणि जैवभौतिकशास्त्रज्ञ. त्यांनी आर्किया (Archaea) या एक-पेशीय प्रोकॅरिओटीक ...
जॉन फोर्स्टर कैर्न्स (John Forster Cairns)

जॉन फोर्स्टर कैर्न्स (John Forster Cairns)

कैर्न्स, जॉन फोर्स्टर : (२१ नोव्हेंबर १९२२). ब्रिटिश वैद्य आणि सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ. त्यांनी जनुकांच्या प्रती कशा तयार होतात याचे प्रात्यक्षिक करून ...
जॉन फ्रँक्लिन एंडर्स (John Franklin Enders)

जॉन फ्रँक्लिन एंडर्स (John Franklin Enders)

एंडर्स, जॉन फ्रँक्लिन : (१० फेब्रुवारी १८९७ – ८ सप्टेंबर १९८५). अमेरिकन सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ. पोलिओ (Polio; बालपक्षाघात) विषाणूंची वाढ चेतापेशीशिवाय इतर ...
मार्टिन विल्यम बायेरिंक (Martinus Willem Beijerinck)

मार्टिन विल्यम बायेरिंक (Martinus Willem Beijerinck)

बायेरिंक, मार्टिन विल्यम : (१६ मार्च १८५१ – १ जानेवारी १९३१). डच वनस्पतिशास्त्रज्ञ आणि सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ. त्यांनी विषाणूच्या शोधाबरोबरच विषाणूशास्त्र (Virology) ...
सेल्मन आब्राहम वेस्कमन (Selman Abraham Waksman)

सेल्मन आब्राहम वेस्कमन (Selman Abraham Waksman)

वेस्कमन, सेल्मन आब्राहम : (२२ जुलै १८८८ – १६ ऑगस्ट १९७३). युक्रेनमध्ये जन्मलेले अमेरिकन जीवरसायनशास्त्रज्ञ आणि सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ. त्यांनी मातीतील सूक्ष्मजीवांचे ...
सॉलोमन, सुनीती (Sunita Soloman)

सॉलोमन, सुनीती (Sunita Soloman)

सॉलोमन, सुनीती : ( १४ ऑक्टोबर, १९३९ – २८ जुलै,२०१५ ) सुनीती सॉलोमन या पूर्वाश्रमीच्या सुनीती गायतोंडे होत. त्यांचा जन्म चेन्नई ...