आर्थिक साक्षरता (Financial Literacy)

आर्थिक साक्षरता

संपत्तीचा योग्य पद्धतीने उपयोग कसा करावा, हे समजण्याची क्षमता म्हणजे आर्थिक साक्षरता होय. पैसा म्हणजे काय? पैशाच्या साहाय्याने आपण काय ...
भांडवली अंदाजपत्रक/भांडवली अर्थसंकल्प (Capital Budgeting)

भांडवली अंदाजपत्रक/भांडवली अर्थसंकल्प

कर्ज घेऊन व मालमत्तेची विक्री करून मिळालेला पैसा आणि मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी लागणारा खर्च व कर्जाचे वाटप केल्याने होणारा खर्च ...
मसाला रोखे (Masala Bonds)

मसाला रोखे

परदेशी भांडवली बाजारात गुंतवणुकीसाठी भारतीय रुपयांत लागू केलेल्या रोख्यांना मसाला रोखे असे म्हणतात. परकीय बाजारातील परकीय चलनाची जोखीम दूर करण्यासाठी ...
मार्कोवित्झ मूलतत्त्व (Markowitz Principle)

मार्कोवित्झ मूलतत्त्व

भांडवल बाजारातील गुंतवणुकीमागील प्रेरणा विशद करणारे एक तत्त्व. या तत्त्वाची मांडणी प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ हॅरी मार्कोवित्झ यांनी केली. त्यांच्या या ...
वित्तीय अर्थशास्त्र (Financial Economics)

वित्तीय अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्रीय अभ्यासाची एक शाखा. यामध्ये अनिश्चिततेच्या स्थितीत असणाऱ्या बाजारपेठेत घेतल्या जाणाऱ्या वित्तीय निर्णयांचा अभ्यास केला जातो. हे आर्थिक निर्णय साधनसंपत्तीचा ...
वित्तीय मध्यस्थ (Financial Intermediary)

वित्तीय मध्यस्थ

ज्यांच्याकडे (सरकार, उद्योजक, व्यापारी, संस्था, व्यक्ती इत्यादी) अधिक पैसा आहे आणि जे गुंतवणूक व बचत करू इच्छितात अशांकडून ठेवीच्या रूपाने ...
सीमांत भांडवल उत्पादन गुणोत्तर (Incremental Capital Output Ratio – ICOR)

सीमांत भांडवल उत्पादन गुणोत्तर

विकसनशील देशांच्या संदर्भात विशेषत्वाने वापरली जाणारी एक अर्थशास्त्रीय संकल्पना. भांडवल उत्पादन गुणोत्तर मुख्यत्वे दोन प्रकारचे आहेत. एक सरासरी भांडवल उत्पादन ...