यालिंग चार्ल्स कूपमान्स (Tjalling Charles Koopmans)

यालिंग चार्ल्स कूपमान्स

कूपमान्स यालिंग चार्ल्स : (२८ ऑगस्ट १९१० – २६ फेब्रुवारी १९८५). डच-अमेरिकन गणिती, अर्थशास्त्रज्ञ व नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. दुर्मिळ अशा ...
यूजीन एफ. फॅमा (Eugene F. Fama)

यूजीन एफ. फॅमा

फॅमा, यूजीन एफ. : (१४ फेब्रुवारी १९३९). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व नोबेल पारितोषिकाचा सहमानकरी. अर्थतज्ज्ञ रॉबर्ट जेम्स शिलर शिलर (Robert James Shiller) ...
रिचर्ड एच. थेलर (Richard H. Thaler)

रिचर्ड एच. थेलर

थेलर, रिचर्ड एच. (Thaler, Richard H.) : (१२ सप्टेंबर १९४५). प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ, वर्तनाधारीत अर्थशास्त्राचे जनक व अर्थशास्त्रातील नोबेल ...
रॉजर मायरसन (Rojer Mayarson)

रॉजर मायरसन

मायरसन, रॉजर (Mayarson, Rojer) : (२९ मार्च १९५१). अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ व अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराचे सहमानकरी. मायरसन यांना तांत्रिक अभिकल्प प्रणाली ...
रॉबर्ट ए. मुंडेल (Robert A. Mundell)

रॉबर्ट ए. मुंडेल

रॉबर्ट ए. मुंडेल : (२४ ऑक्टोंबर १९३२). कॅनेडियन अर्थशास्त्रज्ञ, युरोचे जनक व अर्थशास्त्राच्या नोबेल पुरस्काराचा मानकरी. मुंडेल यांना चलनविषयक गतिक, ...
रॉबर्ट एफ. एंजेल (Robert F. Engle)

रॉबर्ट एफ. एंजेल

रॉबर्ट एफ. एंजेल : (१० नोव्हेंबर १९४२). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आणि नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. वित्तीय बाजारपेठातील अनाकलनीय चढउतारांच्या काल-श्रेणीची विश्लेषण पद्धती ...
रॉबर्ट एमर्सन लूकास - धाकटा ( Jr. Robert Emerson Lucas)

रॉबर्ट एमर्सन लूकास – धाकटा

रॉबर्ट एमर्सन लूकास – धाकटा : (१५ सप्टेंबर १९३७). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्राच्या नोबेल पुरस्काराचा मानकरी. लूकास यांना बुद्धीप्रणीत मीमांसा ...
रॉबर्ट जेम्स शिलर (Robert James Shiller)

रॉबर्ट जेम्स शिलर

शिलर, रॉबर्ट जेम्स. (Shiller, Robert James) : (२९ मार्च १९४६). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्राच्या नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. शिलर यांना यूजीन ...
रॉबर्ट जॉन ऑमन  (Robert John Aumann)

रॉबर्ट जॉन ऑमन

ऑमन, रॉबर्ट जॉन (Aumann, Robert John) : (८ जून १९३०). सुविख्यात इझ्राएल-अमेरिकन गणिती, अर्थतज्ज्ञ आणि अर्थशास्त्राच्या नोबेल पारितोषिकाचे सहमानकरी. ‘खेळ ...
रॉबर्ट फोगेल (Robert Fogel)

रॉबर्ट फोगेल

फोगेल, रॉबर्ट : (१ जुलै १९२६ –  ११ जून २०१३ ). सुप्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ, इतिहासतज्ञ व अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी ...
रॉबर्ट सी. मर्टन (Robert C. Merton)

रॉबर्ट सी. मर्टन

मर्टन, रॉबर्ट सी. : (३१ जुलै १९४४). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व नोबेल स्मृती पुरस्काराचा सहमानकरी. वित्तीय बाजारपेठांसाठी ब्लॅक-शोलेस-मर्टन प्रतिमान (Model) ही ...
रोनॉल्ड कोझ (Ronald Coase)

रोनॉल्ड कोझ

कोझ, रोनॉल्ड (Coase, Ronald) : (२९ डिसेंबर १९१० – २ सप्टेंबर २०१३). ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ, लेखक व अर्थशास्त्राच्या नोबेल पारितोषिकाचा मानकरी ...
लिओनीद व्ही. कांटोरोव्ह्यिच (Leonid V. Kantorovich)

लिओनीद व्ही. कांटोरोव्ह्यिच

कांटोरोव्ह्यिच, लिओनीद व्ही. : (१९ जानेवारी १९१२ – ७ एप्रिल १९८६). सुप्रसिद्ध रशियन गणिती, अर्थतज्ज्ञ आणि अर्थशास्त्र विषयातील नोबेल पुरस्काराचे ...
लेडेरर्बर्ग, जोशुआ (Lederberg, Joshua )

लेडेरर्बर्ग, जोशुआ

लेडेरर्बर्ग, जोशुआ : ( २३ मे, १९२५ –  २ फेब्रुवारी, २००८ ) जोशुआ लेडेरर्बर्ग यांचा जन्म न्यू जर्सी येथील माँटक्लेअर येथे ...
लॉईड स्टॉवेल शॅप्ले (Lloyd Stowell Shapley)

लॉईड स्टॉवेल शॅप्ले

लॉईड स्टॉवेल शॅप्ले : (२ जून १९२३ – १२ मार्च २०१६). प्रसिद्ध अमेरिकन गणिती, अर्थतज्ज्ञ व अर्थशास्त्रविषयातील नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी ...
लॉरेन्स क्लेईन (Lawrence Klein)

लॉरेन्स क्लेईन

क्लेईन, लॉरेन्स (Klein, Lawrence) : (१४ सप्टेंबर १९२० – २० ऑक्टोबर २०१३). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्राच्या नोबेल स्मृती पुरस्काराचा मानकरी ...
विल्यम एफ. शार्पे (William F. Sharpe)

विल्यम एफ. शार्पे

शार्पे, विल्यम एफ. (Sharpe William F.) : (१६ जून १९३४). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्रविषयातील नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. वित्तव्यवस्थापन विषयाचा प्राध्यापक ...
विल्यम स्पेन्सर व्हिक्रेय (William Spencer Vickrey)

विल्यम स्पेन्सर व्हिक्रेय

विल्यम स्पेन्सर व्हिक्रेय : (२१ जून १९१४–११ ऑक्टोबर १९९६). कॅनेडीयन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्राच्या नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. व्हिक्रेय यांना ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ ...
हॅरी मॅक्स मार्कोव्हिट्झ (Harry Max Markowitz)

हॅरी मॅक्स मार्कोव्हिट्झ

हॅरी मॅक्स मार्कोव्हिट्झ : (२४ ऑगस्ट १९२७ – २२ जून २०२३). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्र विषयाच्या नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. मार्कोव्हिट्झ ...
ॲल्विन इ. रॉथ (Alvin E. Roth)

ॲल्विन इ. रॉथ

रॉथ, ॲल्विन इ. (Roth, Alvin E.) : (१८ डिसेंबर १९५१). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. रॉथ यांना बाजारपेठा ...
Loading...